O nas

Firma Kontenans Clean powstała w oparciu o Fundację Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

To nas wyróżnia:

picture cleaning

Doświadczenie w realizacji usług w różnorodnych obiektach

Znajomość specyfiki poszczególnych segmentów rynku zapewniająca lepsze spełnianie oczekiwań Klientów.

Kompetencje w zarządzaniu pracownikami.

Wyspecjalizowane grupy pracowników realizujące usługi jednorazowe i specjalistyczne.

Zapewnienie ciągłości realizacji usługi dzięki stabilnej pozycji firmy na rynku.

Jednym z najważniejszych elementów usługi jest jakość, która osiągamy przez:

icon checkdokładne rozpoznanie potrzeb klienta

icon checkdokładne rozpoznanie potrzeb klienta

icon checkdobór odpowiedniej technologii

icon checkrzetelnie prowadzony proces rekrutacji i cykliczne szkolenia personelu

icon checkprace prowadzimy w uzgodnionych godzinach, dogodnych dla klienta bez ingerencji w tryb pracy obsługiwanej firmy